Lied 1: Geen eigen licht

Tekst: Isaäc da Costa
Melodie en zetting: Leander van der Steen

1. Bij 't openslaan van 't Boek der boeken
gedenk, o christen, dag aan dag,
dat, wie dat Woord wil onderzoeken,
geen eigen licht vertrouwen mag.

2. Geen mensen wijsheid zou hier baten,
geen vlijtig' arbeid hier volstaan;
all' eigen wijsheid dient verlaten;
een ander oog moet opengaan.

3. Voordat g' u dan begeeft tot lezen,
val, christen, val uw God te voet!
En dat een heilig, heilzaam vrezen
zich meester maak' van uw gemoed.

4. Vraag, eer gij verder gaat, een zegen;
vraag ogen, oren en een hart.
En Jezus Zelve koom' u tegen
in dit Zijn Woord bij vreugd en smart.


Terug naar het liederenoverzicht