Lied 2: Gebed voor het bijbellezen / Prayer before Bible reading

Tekst: Robert Murray McCheyne
Melodie: Martijn den Haan
Vertaling: ds. C.J. Meeuse

1. Zalf U mijn ogen, o Heilige Geest!
Laat mij verhogen, wat U mij geeft.

2. Open mijn oren, door zonde doof,
doe mij U horen en geef geloof.

3. Verbreek mijn harte, o Jezus! leg,
in vreugd en smarte Uw Woord daar weg.


1. Anoint mine eyes, o Holy Dove!
That I may prize this Book of love.

2. Unstop mine ear, made deaf by sin,
that I may hear Thy voice within.

3. Break my hard heart, o Jesus, my Lord;
in the inmost part hide Thy sweet Word.


Terug naar het liederenoverzicht