Lied 6: Gods Woord en Geest

Tekst: Hendrik Uilenbroek
Melodie: Samuel Sebastian Wesley
Zetting: Gerben Mourik

1. O, Vader van de lichten,
leer ons Uw Woord verstaan;
dat kan de zielen stichten.
Ook die nog dwalend gaan
tot U doen wederkeren,
van zonden tot de deugd.
Die kan de slechten leren;
't geeft ware troost en vreugd.

2. Uw Woord is enkel waarheid,
't is zuiver en volmaakt.
't Geeft in de zielen klaarheid,
geen honing zoeter smaakt.
't Is voedsel voor de schapen;
't is op de weg een staf.
't Is ons een zwaard en wapen
en 't keert de vijand af.

3. Geef toch Uw Geest van boven.
't Verstand, dat duister is,
verlicht. En werk 't gelove
aan Uw getuigenis.
Dat Hij aan ons betuige
wat in 't verborgen ligt;
en onze harten buige,
gehoorzaam maakt en sticht.


Terug naar het liederenoverzicht