Lied 11: De val in Adam

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie: Ed Kooijmans
Zetting: Fokko Bennen / Martijn den Haan

1. In Adam zijn w' allen,
o kind'ren gevallen,
geboren in schuld,
in zonden geboren,
verdoemd en verloren,
met boosheid vervuld.

2. Vol duivelse listen,
o kind, is de christen.
Van jonkheid af aan
met zonden beladen,
daar al zijne paden
ten afgronde gaan.

3. Door satan bedrogen,
verblind in onz' ogen,
bemerken wij 't niet.
Hij maakt ons tot slaven
en gaf ons zijn gaven,
die hij ons aanbiedt.

4. De wereldse schatten,
ach kind, zij bevatten
een hel in hun schoot!
Al wie hen begeren,
en Jezus niet eren,
die zoeken de dood.

5. De Heer' moet bekeren,
Zijn kinderen leren
door Geest en door Woord.
Wordt dit niet gevonden:
gij sterft in uw zonden,
gij hebt het gehoord!


Terug naar het liederenoverzicht