Lied 18: Wedergeboorte

Tekst: Franciscus Ridderus
Melodie en zetting: Dick Sanderman

1. 'k Wordt nooit een hemeling
zonder verandering.
'k Moet zijn wedergeboren;
dit staat niet in mijn macht;
't is 't werk door Christus' kracht
voor Zijne uitverkoren.

2. Gods wet vernedert mij,
God doet ellend' erbij.
Maar 't recht herstelde leven,
door 't evangelisch Woord
gelovig aangehoord,
kan Gods Geest alleen geven.

3. Dán is mijn ziel bekeerd:
als 't kwaad is overheerd
en 't hart tot God genegen.
Als 't Woord met lust gehoord,
brengt 't nieuwe leven voort
en schrik voor kwade wegen.

4. 'k Vertraag 't wél leven niet,
omdat het God gebiedt.
Uitstel baart meerder smarten:
mijn levenstijd is geen.
Het leven is alleen
voor recht bekeerde harten.


Terug naar het liederenoverzicht