Lied 22: Eén blik uit Uw ogen

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie en zetting: Dick Sanderman

1. Eén blik uit Uwe ogen,
o Jezus, kan verhogen,
de ziele boven 't stof.
Eén woord uit Uwe monde,
neemt alle mijne zonden
en brengt m' in 't hemelhof.

2. O grote Wonderkoning,
maak in mijn harte woning,
in deze beestenstal.
't Is U niet te geringe,
Uw eng'len moeten 't zingen:
'Daar, zondaar, ligt uw Al!'

3. Mijn hart springt op van vreugde
in al Messias' deugden,
door Hem tentoongespreid
gedurende Zijn leven,
maar 't meest toen Hij verheven
op 't vloekhout werd geleid.

4. Waar Hij de schuld betaalde;
de vrijbrief voor ons haalde
en opende Gods troon
voor arme helleslaven,
en mededeelt Zijn gaven;
't verworven arbeidsloon.

5. Ik heb het gans verdorven,
maar Jezus heeft verworven
genade voor genâ.
Hoe hoog de zonden rijzen,
hoe meer 'k genâ moet prijzen:
voor schuld zwicht geen genâ!


Terug naar het liederenoverzicht