Lied 25: Het bloed van Christus

Tekst: Willem Sluiter
Melodie: Philippe Desportes
Zetting: Henk C. de Gelder

1. Mijn Zaligmaker! rood als bloed zijn mijne zonden,
als karmozijn of als scharlaken haar gelaat:
'k lig in mijn bloed vertreên van mijn geboortestonde
en heb mij zeer besmet met bloedschuld door de daad.

2. Uw bloed, Uw dierblaar bloed, hebt Gij 't U laten kosten.
Uw bloed, 't onschuldig bloed, vergoot Gij met veel smart,
omdat gekomen was het jaar van Uw verlosten,
mijn Heiland, en de dag der wraak was in Uw hart.

3. Ik zal mij in Uw bloed vertroosten en verblijden,
o Jezus, en ik zal mijn ganse leven lang
mij, van Uw heilig bloed onrein te achten, mijden;
'k zal metterdaad daardoor bewijzen lof en dank.


Terug naar het liederenoverzicht