Lied 36: Jezus' school

Tekst: Hieronymus van Alphen/Pieter Leonard van de Kasteele
Melodie en zetting: Chiel Jan van Hofwegen

1. Eigen krachten te verachten
wordt in Jezus' school geleerd.
Lust en zinnen t' overwinnen
past een ziel die daar verkeert.

2. Zich om schatten, af te matten
wordt door Jezus afgekeurd.
't Zondig haken naar vermaken
wordt in deze school betreurd.

3. Om zijn vlekken te bedekken
leert men vliên naar Jezus' bloed.
Voor zijn kwalen leert men halen
balsem die genezen doet.

4. Christenplichten te verrichten,
Omdat Jezus die gebiedt.
't Al te haten en te laten,
wat Zijn oog ongaarne ziet.

5. Nauw te letten op de wetten,
die Hij aan Zijn posten sloeg.
Alle dagen 't kruis te dragen
achter Hem, Die 't zwaarste droeg.

6. Door geloven 't hart naar boven
te verheffen uit het stof.
En door hopen blij te lopen
't smalle pad naar 't hemelhof.

7. Hem in 't streven aan te kleven,
zo in vreugd als droefenis,
wordt bevolen in de scholen,
waarin Jezus Leraar is.


Terug naar het liederenoverzicht