Lied 38: De ware tevredenheid / Truly contentment

Tekst: John Bunyan
Melodie: A.A. Korevaar
Zetting: Martijn den Haan

1. Die laag staat, vreest voor gene val,
geringen voor geen trots;
die need'rig is, de Heere zal
hun Leidsman zijn en Rots.

2. Ik ben tevreê met wat 'k bezit,
of 't veel of weinig zij.
Zie Heer', hoe 'k om tevreênheid bid,
want zulken zaligt Gij.

3. De volheid is een zware druk
voor pelgrims, geeft hun pijn;
hier weinig, maar hierna geluk
zal steeds wel 't beste zijn.

1. He that is down needs fear no fall;
he that is low, no pride;
he that is humble ever shall
have God to be his Guide.

2. I am content with what I have,
little it be or much;
and, Lord, contentment still I crave,
because Thou savest such.

3. Fulness to such a burden is
that go on pilgrimage;
here little, and hereafter bliss,
is best from age to age.


Terug naar het liederenoverzicht