Lied 42: Ware vrijheid

Tekst: Carolus Tuinman
Melodie en zetting: Euwe de Jong

1. 't Ongebonden werelds leven
is de grootste dienstbaarheid:
wijl een zulke wordt gedreven,
waar hem zijn begeerte leidt.
Dwaas, wat zegt gij: 'Ik ben vrij'
in de zwaarste slavernij?
Duivel, wereld, vlees en zonden
houden u wel vast gebonden.

2. Voelt gij niet des satans boeien?
Nee, gij slaapt in zijne strik
en dan moet gij u vermoeien.
Ja, gij rust geen ogenblik
als die dwingeland u drijft,
wiens gevang'ne gij dus blijft.
En wat zal uw loon toch wezen?
Slechts gebondenheid na dezen.

3. Ware vrijheid zal genieten
's Heeren dienstknecht, kind en vriend.
Nimmer zal het werk verdrieten,
wie die Heer' vrijwillig dient.
Heeft de Zoon ons vrij gemaakt,
's duivels kluisters zijn geslaakt,
en de Geest der ware vrijheid
paart de vrijheid ook met blijheid.

4. Laat ik, Heer', van and're heren
die ooit heersten over mij,
tot Uw dienst alleen mij keren.
'k Ben in Uwe dienst dan vrij.
Laat mij steeds Uw vrijheidswet
zijn ten regel voorgezet,
zodat ik in al mijn handel
als een vrijgekochte wandel.


Terug naar het liederenoverzicht