Lied 44: Echt zingen

Tekst: Anthony de Wolf
Melodie: Johann Flittner
Zetting: Johann Pachelbel/Martijn den Haan

1. Hemelgeest, trek mij naar boven,
maak mijn ziele los van 't stof.
Wek mij op tot 's Heeren lof.
Leer mij met Uw volk U loven.
Maak ons hart en stem bekwaam
tot de lof van Uwe Naam.

2. Wil mij biddend leren zingen
met een nederig gemoed.
Maak mij toch het bitter zoet.
Dat de zorg van aardse dingen,
noch het vuile zondenslijk,
maakt m' een wereldling gelijk.

3. Trek mij zingende naar boven,
hoe dat ik ook ben gesteld
en wat mij op aarde kwelt.
Leer mij zingende geloven
en U prijzen met gezang,
al mijn levensdagen lang.

4. Leer mij zingende vertrouwen
op des Heeren grote Naam.
Dat ik, met Uw volk tesaâm',
op U, onze Rotssteen, bouwe.
Dat wij zingen in de tijd
tot des werelds smaad en spijt.

5. Wil het nieuw gezang ons leren
tot Uw lof, o Godes Zoon.
Tot wij komen voor Uw troon
om daar eeuwig te verkeren
en op een volmaakte wijs
zingen tot Uw lof en prijs.


Terug naar het liederenoverzicht