Lied 45: Verjaardagslied

Tekst: Hendrik Uilenbroek
Melodie: Joseph Barnby
Zetting: Boudewijn Zwart

1. Oneindig God, Fonteine van het leven,
Die is, en leeft van en tot eeuwigheid!
Uit Uwe volheid heeft U ons gegeven
een levensstroom, bepaald door Uw beleid.

2. Tot deze dag verlengt U onze dagen.
Gij hebt ons wel verzorgd, geleid, gespaard,
ook Uw lankmoedigheid heeft ons verdragen
en voor veel kwaad en ongeluk bewaard.

3. Gij hebt, o Heer', Uw goedheid, gunst en zegen
op ons, onwaardig, rijk'lijk neergestort,
Uw vriend'lijkheid toont Gij nu aller wegen.
't Schijnt dat U 't weldoen nimmer moede wordt.

4. Wij danken U, dat Gij de tijd verjaarde,
van die ons is zo lief en aangenaam,
dat U het leven tot op heden spaarde.
Dit geeft ons stof te loven Uwe Naam.

5. Vermeerder, Heer' de tijd en levensjaren,
zo 't tot Uw eer en zielen 't beste is,
of zo Gij haast ons tot U wil vergâren,
breng ons dan maar in 's hemels erfenis.

6. Doe ons die korte tijd dan goed besteden,
dat Uwe Geest ons naar Uw Woord geleid'.
Ach, keer ons hart van zond' en ijdelheden,
en tot een zalig eind' maak ons bereid.


Terug naar het liederenoverzicht