Lied 47: Lijdzaam dragen

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie en zetting: Leander van der Steen

1. Lijdzaam dragen
's Heeren slagen
uit genâ.
Leid mij, Heere,
U ter ere
waar ik ga.

2. Wees niet verre,
Jakobs Sterre!
Leidet mij,
houd mij staande,
door U gaande,
maak mij blij.

3. Maak mij blijde,
sterk m' in 't lijden.
Schenk mij kracht
om te lijden
en te strijden
door Uw macht.

4. Leraar, Koning,
maak Uw woning
in mijn hart.
Leid mij, Heere,
U ter ere,
troost m' in smart.


Terug naar het liederenoverzicht