Lied 49: O Schepper van de zon

Tekst: Joannes Vollenhove
Melodie en zetting: Euwe de Jong

1. O Schepper van de zon,
o aller lichten Bron,
verlicht mijn hart nu duister;
dat 's werelds valse schijn
en boze drift verdwijn'
voor die genadeluister.

2. Uw liefd' ontsteek' een gloed
van liefd' in mijn gemoed,
dat nu, en al mijn dagen,
geen schepsel diene, neen,
maar U, mijn heil alleen,
verheff' naar Uw behagen.

3. Houd staag mijn lust gespeend
van 't goed dat ons (geleend)
kan dag op dag begeven.
Schenk rijkdom, eer en staat,
die lijf en ziel verzaadt;
niet eindigt met dit leven.

4. Maak mij in deez' woestijn
gereed in vreugd of pijn
Uw Hand altijd te loven.
Uw Heillicht wijz' me klaar
als wolk- en vuurpilaar
naar 't Kanaän hierboven.


Terug naar het liederenoverzicht