Lied 50: O heerlijk, heilig Wezen

Tekst: Jodocus van Lodenstein
Melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans
Zetting: Gerben Budding

1. O heerlijk, heilig Wezen!
Alleen alwaardig Heer'!
En aller mensen vreze
en aller scheps'len eer.
Ons hart, onz' tong, onz' paân,
wil leren, leiden, mennen,
dat wij Uw hoogheid kennen
en and'ren doen verstaan.

2. Ach Vader, Hoeder, Borge!
Die zonder sluimer waakt,
in zwakheid voor ons zorgen
wil als de vijand naakt.
Leer ons zijn pogen zien,
tot wat onheiligheden
hij nodigt ziel en leden,
en al zijn strikken vliên.


Terug naar het liederenoverzicht