Lied 54: Zonder Jezus is geen leven

Tekst: Nicolaus Barentzonius
Melodie: onbekend
Zetting: Henk C. de Gelder

1. Heeft men voorspoed, hoge staten,
grote eer en machtig goed?
Och, wat kan dit alles baten?
En wat geeft dat aan 't gemoed,
mist men Jezus ondertussen?
Dorst naar meer geeft groot verdriet
en het kan geen onlust blussen,
want men vindt er Jezus niet.

2. Och, wat is er op de aarde
of in 's hemels wijd gespan?
Niets is er van zulke waarde,
dat mijn ziel vernoegen kan.
God alleen is boven allen,
Die kan stelpen mijn verdriet.
Maar ook Die zal mij ontvallen,
viel mijn lot op Jezus niet.

3. Heer', wat zou Gij mij toch geven?
Geef mij Jezus of ik sterf.
Zonder Jezus is geen leven,
maar een eeuwig zielsverderf.
Wil mijn ziel aan Jezus voegen,
dan bespot ik al 't verdriet.
Jezus is mijn zielsgenoegen,
buiten Jezus wil ik niet.

4. Heere Jezus, kom toch nader,
maak mijn ziel eens onbevreesd.
Leer mij zeggen: 'Abba, Vader',
leid en troost mij door Uw Geest.
Naar U brandt mijn ziel met lusten,
daarom voel ik geen verdriet.
'k Wil in mijne Jezus rusten,
buiten Jezus is er niet.


Terug naar het liederenoverzicht