Lied 55: Vrolijk kruisdragen

Tekst: H.F. Kohlbrugge
Melodie: Severus Gastorius
Zetting: Franz Liszt

1. Wat mijn God doet is welgedaan!
O, zing dit vrij, mijn harte.
Al moet ik langs de kruisweg gaan,
die kruisweg is de hemelbaan:
de hemel kent geen smarte.

2. Houd goede moed, het kruis is goed:
het leert u daag'lijks sterven,
meer dierbaar wordt u 's Heilands bloed.
Hoe meerder zuiv'ring van 't gemoed,
hoe minder g' af zult zwerven.

3. Hoe zwaarder kruis, hoe schoner kroon
en heerlijkheid na 't lijden.
Op moeilijk' arbeid 't heerlijkst loon,
van 't kruis stijgt u ten hemeltroon.
Op schreien volgt verblijden.

4. Welaan mijn ziel, het ga zo 't wil,
laat Vader voor u zorgen.
Wat baat u onwil en bedil?
Uw hulp spoedt aan, ach wacht, wees stil,
haast daagt de blijde morgen!


Terug naar het liederenoverzicht