Lied 58: Zielzucht tot de Heere Jezus

Tekst: Sara Nevius
Melodie en zetting: Dick Sanderman

1. Allerliefste Jesu Heere,
Die mijn ziel zo kwam vereren
met een straaltje van Uw gunst,
meer dan ik ooit had gewenst.

2. Die zo met Uw gunst kwam dalen
en mijn duist're ziel bestralen,
toen Gij zeide: 'Leef, ja leef!'
na ik lang had omgezweefd.

3. Maar mijn Jezus, Heer' en Koning,
gaat U zo weer uit mijn woning
als een reiziger, die maar
te vernachten binnen waar'?

4. Heere, wil toch bij mij blijven.
Doe Uw werk in mij beklijven.
Heere, Heere, zou zo ras
weg zijn wat zo lieflijk was?

5. Buig me, breek me, maak me, Heere,
maar alleen een vat ter ere.
Doe Uw werk naar Uwe lust,
maar (kan 't zijn) maak mij gerust.

6. Dat U bij mij zijt gebleven,
en mij leiden zult ten leven,
waar we niet meer scheiden, maar
eeuwig blijven bij elkaar.


Terug naar het liederenoverzicht