Lied 60: Ik ben een vreemdeling

Tekst: Johannes Groenewegen
Melodie: Samuel Sebastian Wesley
Zetting: Gerard de Wit

1. Ik ben een vreemdeling op aarde,
de hemel is mijn rechte huis.
'k Ben hier veracht, bij God in waarde,
de hemel is mijn Vaderhuis.

2. Ik moet hier vaak het goede missen
en derven wat ik gaarne had.
Maar zo ik mij niet zal vergissen,
dat zal verzoeten d' hemelstad.

3. 't Is hier vol stormen en vol baren;
't is hier vol rampen en vol nood.
'k Moet, onder treuren, droevig varen
die lange reis tot aan de dood.

4. Maar 'k hoop hiernamaals aan te landen
aan 's hemels zaal'ge vredekust.
Ik hoop op een volzalig stranden
in d' haven van volmaakte rust.

5. Mijn zonden mij van Jezus scheiden,
mijn blijdschap en mijn hartenlust.
Och, kon 'k gelovig Hem verbeiden
en wachten op een eeuw'ge rust.

6. Ik zal na droevig ommezwerven
en treurig leven in de tijd,
een eeuwig, zalig leven erven
nabij God in de eeuwigheid.


Terug naar het liederenoverzicht