Lied 62: Verrijzen in verwondering

Tekst: Wilhelmus Schortinghuis
Melodie: Johannes Heermann
Zetting: Euwe de Jong

1. Ach Heer', Uw wonderlijke werken
zijn onbegrijp'lijk voor 't verstand,
als Gij eens zult der graven zerken
ontsluiten door Uw Rechterhand.

2. Ik zal eens wederom verrijzen,
de laatste dag, of tot een vreugd
of tot een eeuwig naar afgrijzen,
als een verachter van de deugd.

3. Ach, doe mij Heer', uit 't graf der zonden
eens opstaan door verandering,
zo zal ik, Jezus, door Uw wonden,
verrijzen in verwondering.

4. Met al de grote schaar der vromen
die eeuwig met een blijde toon
eens voor Uw aanschijn zullen komen
en zingen lof voor Uwe troon.

5. Bereid mij, Jezus, eer die dagen
Ontwaken. Ach, wees Gij mijn Borg.
Laat ik U heilig hier behagen,
dat ik nooit voor Uw toorne zorg'.


Terug naar het liederenoverzicht