Lied 68: Avondgebed

Tekst en muziek: César Malan
Vertaling: Willem van Gent/Karlo Reiziger
Zetting: Wolff Hauloch/Martijn den Haan

1. Het duister doet het daglicht vluchten,
nu staakt het werken overal.
De nachtlust dempt de laatst' geruchten;
nodigt dat alles rusten zal.

Refrein:
Hoor mij, goede God en Vader,
als aan 't einde van de dag
ik eerbiedig tot U nader;
dat mij Uw liefde blijken mag.

2. Veel kwaad heb ik vandaag bedreven,
terwijl U toont lankmoedigheid.
Wil dan om Uwe Zoon vergeven;
scheld schuld om Zijne Naam mij kwijt.
refrein

3. Uw trouwe hand vanaf de morgen
voorziet bij alles wat ik doe.
U toont in dagelijks verzorgen
Uw goedheid tot de avond toe.
refrein

4. In 't donker leg ik mij te slapen.
Bewaar mij in het nacht'lijk uur.
Uw vleugel als beschermend wapen
beschutt' mij tot het morgenuur.
refrein


Terug naar het liederenoverzicht