Lied 73: Ik vrees dat ik nog alles mis

Tekst: Johannes Groenewegen
Melodie en zetting: Dick Sanderman

1. Ik vrees dat ik nog alles mis,
en dat mijn werk geen waarheid is.
En heb ik mij tot hier bedrogen,
ach, open dan nu nog mijn ogen.

2. Ik denk weleens: zal dan voor mij
Uw aanschijn steeds verborgen zijn?
Of heeft Uw goedheid dan behagen
in mijn verdriet en bitter klagen?

3. En niettemin, mijn harte zegt:
zoekt gij de Heere maar oprecht.
Hij zal voorzeker, vroeg of spade,
u zien met ogen van genade.

4. Gij hebt, o Heer', zo lange tijd
tot mij Uw handen uitgebreid.
Ja, zo lankmoedig mij gebeden,
daar ik versmaadde heil en vrede.

5. En daarom, Heere, Gij zoudt rein
en eeuwiglijk rechtvaardig zijn
indien ik nimmer Uw genade
genoot of één van Uw weldaden.

6. Ik wil dan wachten op U, Heer',
totdat ik krijg mijn zielsbegeer'.
En nooit zal zijn mijn zak ontbonden,
totdat ik Jezus heb gevonden.


Terug naar het liederenoverzicht