Lied 94: De Spruite Davids

Tekst: Jacobus Revius
Melodie en zetting: Leander van der Steen

1. Een Spruite heeft de Heer' geplant
te Bethlehem in 't Joodse land,
uit Davids' stam gesproten,
vol Koninklijke loten.

2. Zijn twijgen staan wijd uitgebreid
met bloemen, sierlijk overspreid
als met een paarlen krone:
geen schoonheid is zo schone!

3. In 's Heeren lusthof zal Hij staan
vol vruchten die de ziel verzaân.
Zijn loof geneest de kranken,
ver boven alle dranken.

4. Gods waarheid zal Zijn wortel zijn,
Gods liefde Zijne zonneschijn,
de grote Geest een reine
en levende fonteine.

5. O Vader goed, geef dat wij ras
dit overkostelijk gewas
met hartenvreugd genieten;
geen kruis zal ons verdrieten.


Terug naar het liederenoverzicht