Lied 95: Welkom, Silo, Vredevorst

Tekst: Carolus Tuinman
Melodie: Louis Moreau Gottschalk
Zetting: Martijn den Haan

1. God heeft gunstiglijk gedacht
aan het menselijke geslacht,
als Hij ons Zijn eigen Zoon
zond uit Zijne hemeltroon.

2. O, wat is Zijn ganse rol
van beloftenissen vol,
die Hij met gestaafde eed
oudtijds aan de vaad'ren deed.

3. d' Allerkostelijkste schat,
't dierbaarst dat de Vader had,
schonk Zijn liefd' ons uit Zijn schoot,
tot de krib, ja, tot de dood.

4. Davids Zoon en Tempelheer,
heid'nen Licht en Isrels Eer,
en Vertroosting, volken Wens:
Gij, Messias, zijt nu Mens.

5. Welkom, Silo, Vredevorst,
Die op Uwe schouder torst
al de last der heerschappij.
Zwaai Uw scepter over mij.


Terug naar het liederenoverzicht