Lied 108: Simon van Cyrene

Tekst: Joannes Vollenhove
Melodie en zetting: Gerben Budding

1. O Simon, Simon, dwingt men u,
uit moedwil (anders traag en schuw)
het kruis van Christus, flauw bij vlagen,
met Hem ten kruisberg op te dragen?

2. Benijdenswaard is uw geluk.
U eert deez' smaad, verheft deez' druk;
in kruislast uw Verlossers makker.
Hier roept Gods gunst u van de akker.

3. Kruisdragers, draag gerust en stil;
en buig vooral uw eigen wil:
Gekruist, gedood, naar Gods behagen,
zó staat de kroon ná 't kruis te dragen.


Terug naar het liederenoverzicht