Lied 118: Maria Magdalena

Tekst: Aagje Korver
Melodie: Annemarie Brouwer-Karels
Zetting: Gerard de Wit

1. Zie Maria treurig staan,
nu haar Heer' is heengegaan.
Hij had 't hoogst geluk gebracht,
haar bevrijd uit satans macht.

2. Zie Maria treurig staan,
nu haar Heer' is heengegaan,
aan het kruis gestorven is.
't Is Maria's grootst gemis.

3. Zie Maria treurig staan,
nu haar Heer' is heengegaan.
Zelfs in 't graf is Hij niet meer.
O, hoe mist zij nu haar Heer'.

4. Zie Maria treurig staan,
nu haar Heer' is heengegaan.
'Tuinman, waar is Hij gelegd?'
Hij is 't, die 'Maria!' zegt.

5. Zie Maria blij daar staan,
Want de Heer' is opgestaan.
Hij stierf voor haar aan het kruis,
gaat haar voor naar 't Vaderhuis.


Terug naar het liederenoverzicht