Lied 121: In Uw heerlijkheid gezeten

Tekst: L.G.C.Ledeboer
Melodie: Italië 16e eeuw
Zetting: Arie Kortleven

1. Boven, boven moet ik wezen,
niet beneden onder 't stof;
daar mijn Jezus is verrezen,
moet ik zijn in 't hemelhof.

2. Blinkt de hemel in uw ogen,
is des hemels schat in 't hart,
laat ons 't blijvend goed verhogen
en de wereld zijn ons smart.

3. Laat Uw oog op mij geslagen
zijn van Uwe hemeltroon;
laat mij van Uw lof gewagen,
Jezus Christus, Godes Zoon.

4. In Uw heerlijkheid gezeten,
zie op ons van boven neêr,
laat ons niet dan van U weten,
eeuwig heerlijk Opperheer!


Terug naar het liederenoverzicht