Lied 122: Gebed om de Geest

Tekst: Willem Sluiter
Melodie: Samuel Webbe
Zetting: Alan Gray

1. O, Heil'ge Geest! daal neer op mij.
Kracht uit de hoogten, sta mij bij;
geleid mij in een effen land;
verwarm mij met Uw heil'ge brand.

2. O, waarde Trooster, Die mijn hart
verlichten kunt in alle smart,
en wil mij toch verlaten niet
in mijne kwelling en verdriet.

3. Wanneer ik door zwaar ongeval
niet wete wat ik bidden zal,
zo kom te hulp mijn zwakke kracht
door Uwe Goddelijke macht.

4. Laat mij door U herboren zijn,
zodat het oude gans verdwijn,
totdat ik eens geheel en al
een nieuwe schepsel wezen zal.

5. U en de Vader en de Zoon,
één enig God in 's hemels troon,
zal ik van harte lof en dank
bewijzen al mijn leven lang.


Terug naar het liederenoverzicht