Lied 123: Het lied van de Pinkstervruchten

Tekst en muziek: Ed Kooijmans
Zetting: Arie Kortleven

1. Op 't Pinsterfeest komt groot en klein
met blijdschap naar het tempelplein
om God, de Heer', te danken.
Want Hij gaf uit Zijn milde hand
weer nieuwe vruchten van het land:
'Looft Hem met blijde klanken!'

2. Ook de discipelen zijn daar,
allen in eendracht bij elkaar,
vol uitzien en verlangen,
want Jezus Zelf heeft hun beloofd:
'Ik stort Mijn Geest uit op uw hoofd,
u zult Mijn troost ontvangen.'

3. Hoor! Daar klinkt plotseling met macht
een stormwind, vol geluid en kracht:
Gods Geest stroomt in hun harten.
En op hun hoofd verschijnt een vlam
van Hem Die uit de hemel kwam
als Trooster in hun smarten.

4. In vreemde talen spreken zij,
vertellen onbevreesd en blij
aan allen die het horen:
'De Heer' is waarlijk opgestaan,
en wie Hem roept in waarheid aan,
die wordt opnieuw geboren.

5. U hebt Hem aan het kruis gedood,
maar weet: Zijn goedheid is zeer groot
voor wie tot Hem wil vluchten'.
Drieduizend mensen op het feest
ontvangen in hun hart Gods Geest:
zo geeft God rijke vruchten!


Terug naar het liederenoverzicht