Lied 124: Door 's Heeren Geest

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie: Felix Mendelssohn Bartholdy
Zetting: Boudewijn Zwart

1. Door 's Heeren Geest zal het alleen geschieden,
niet door 's mans wil, noch krachten of geweld.
Op 's Heeren Woord moet al het eigen vlieden,
wanneer Zijn arm de boze nedervelt.

2. Gods Geest alleen moet all' in allen werken
en 't smeekgebed zijn tot de hemeltroon.
En als wij 't spoor van Godes wil bemerken,
dan volgen wij de Vader, Geest en Zoon.

3. Geen eigen kracht of eigenwillig lopen
behaagt de Heer'; Die Zijne schapen leidt
waarheen Hij wil en op Zijn heil doet hopen;
Die schapen hoedt en Zijne lamm'ren weidt.


Terug naar het liederenoverzicht