Lied 6: Gods Woord en Geest

Tekst: Hendrik Uilenbroek
Melodie: Samuel Sebastian Wesley
Zetting: Gerben Mourik

1. O, Vader van de lichten,
leer ons Uw Woord verstaan;
dat kan de zielen stichten.
Ook die nog dwalend gaan
tot U doen wederkeren,
van zonden tot de deugd.
Die kan de slechten leren;
t geeft ware troost en vreugd.

2. Uw Woord is enkel waarheid,
t is zuiver en volmaakt.
t Geeft in de zielen klaarheid,
geen honing zoeter smaakt.
t Is voedsel voor de schapen;
t is op de weg een staf.
t Is ons een zwaard en wapen
en t keert de vijand af.

3. Geef toch Uw Geest van boven.
t Verstand, dat duister is,
verlicht. En werk t gelove
aan Uw getuigenis.
Dat Hij aan ons betuige
wat in t verborgen ligt;
en onze harten buige,
gehoorzaam maakt en sticht.


Terug naar het liederenoverzicht