Lied 7: Het Licht der wereld

Tekst: Willem Sluiter
Melodie: Martin Herbst
Zetting: Dick Sanderman

1. Jezus, s werelds heldre Licht,
als Gij mijne wegen richt,
ben ik zonder vrees of sch
waar ik ben of waar ik ga.

2. Want de blinden Gij geleidt
door de weg der zaligheid,
z dat Gij haar voeten wendt
op het pad, haar onbekend.

3. t Licht van Uw klaar schijnend Woord
kan mijn gangen zetten voort.
t Is een Lamp voor mijne voet,
Die voor vallen mij behoedt.

4. Als het somtijds in mijn hart
door verzoeking duister wordt,
toon mij dan maar weer het licht
van Uw vriendlijk aangezicht.

5. Mocht het schrikklijk donker zijn
op mijn wegen: Uw aanschijn
z Haar heldre luister spreidt
dat het mij in t duister leidt.


Terug naar het liederenoverzicht