Lied 14: Mijn ik zit op de troon

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie en zetting: Dick Sanderman

1. Mijn ik zit op de troon,
waardoor ik Jezus hoon,
maar wil het niet bekennen
vr Jezus tot mij komt
en mijne schuld opsomt
en m aan Zijn dienst doet wennen.

2. Mijn ik zit op de troon,
Waardoor ik Jezus hoon
en sla in t aangezichte;
mijn ik de Heere keert
en Zijne werken weert,
tot Hij mij komt verlichten.

3. Mijn ik zit op de troon.
k Ontsteel de Heer Zijn kroon
en eer Hem met de lippen.
Mijn hart is ver van Hem;
ik hoor niet naar Zijn stem
en laat Zijn Woord m ontglippen

4. Mijn leven is de Heer,
Die ik geheel begeer
te dienen met verstande;
met mijn geheel gemoed,
met alle kracht en spoed,
Die mij sloeg in Zijn banden.

5. Mijn sterven elke dag
aan t eigen: ik vermag
alleen door Zijn genade;
Zijn wil, mijn wille doodt,
Die mij bewaart in nood
en leidt op Zijne paden.

6. O, onbegrijplijk heil;
o, liefde zonder peil.
O, eeuwge Levensbronne;
Fontein van alle goed.
Schijn in mijn hart Uw gloed;
verwarm mij, Levenszonne!


Terug naar het liederenoverzicht