Lied 18: Wedergeboorte

Tekst: Franciscus Ridderus
Melodie en zetting: Dick Sanderman

1. k Wordt nooit een hemeling
zonder verandering.
k Moet zijn wedergeboren;
dit staat niet in mijn macht;
t is t werk door Christus kracht
voor Zijne uitverkoren.

2. Gods wet vernedert mij,
God doet ellend erbij.
Maar t recht herstelde leven,
door t evangelisch Woord
gelovig aangehoord,
kan Gods Geest alleen geven.

3. Dn is mijn ziel bekeerd:
als t kwaad is overheerd
en t hart tot God genegen.
Als t Woord met lust gehoord,
brengt t nieuwe leven voort
en schrik voor kwade wegen.

4. k Vertraag t wl leven niet,
omdat het God gebiedt.
Uitstel baart meerder smarten:
mijn levenstijd is geen.
Het leven is alleen
voor recht bekeerde harten.


Terug naar het liederenoverzicht