Lied 22: Eén blik uit Uw ogen

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie en zetting: Dick Sanderman

1. En blik uit Uwe ogen,
o Jezus, kan verhogen,
de ziele boven t stof.
En woord uit Uwe monde,
neemt alle mijne zonden
en brengt m in t hemelhof.

2. O grote Wonderkoning,
maak in mijn harte woning,
in deze beestenstal.
t Is U niet te geringe,
Uw englen moeten t zingen:
Daar, zondaar, ligt uw Al!

3. Mijn hart springt op van vreugde
in al Messias deugden,
door Hem tentoongespreid
gedurende Zijn leven,
maar t meest toen Hij verheven
op t vloekhout werd geleid.

4. Waar Hij de schuld betaalde;
de vrijbrief voor ons haalde
en opende Gods troon
voor arme helleslaven,
en mededeelt Zijn gaven;
t verworven arbeidsloon.

5. Ik heb het gans verdorven,
maar Jezus heeft verworven
genade voor gen.
Hoe hoog de zonden rijzen,
hoe meer k gen moet prijzen:
voor schuld zwicht geen gen!


Terug naar het liederenoverzicht