Lied 50: O heerlijk, heilig Wezen

Tekst: Jodocus van Lodenstein
Melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans
Zetting: Gerben Budding

1. O heerlijk, heilig Wezen!
Alleen alwaardig Heerí!
En aller mensen vreze
en aller schepsílen eer.
Ons hart, onzí tong, onzí pa‚n,
wil leren, leiden, mennen,
dat wij Uw hoogheid kennen
en andíren doen verstaan.

2. Ach Vader, Hoeder, Borge!
Die zonder sluimer waakt,
in zwakheid voor ons zorgen
wil als de vijand naakt.
Leer ons zijn pogen zien,
tot wat onheiligheden
hij nodigt ziel en leden,
en al zijn strikken vliÍn.


Terug naar het liederenoverzicht