Lied 55: Vrolijk kruisdragen

Tekst: H.F. Kohlbrugge
Melodie: Severus Gastorius
Zetting: Franz Liszt

1. Wat mijn God doet is welgedaan!
O, zing dit vrij, mijn harte.
Al moet ik langs de kruisweg gaan,
die kruisweg is de hemelbaan:
de hemel kent geen smarte.

2. Houd goede moed, het kruis is goed:
het leert u daaglijks sterven,
meer dierbaar wordt u s Heilands bloed.
Hoe meerder zuivring van t gemoed,
hoe minder g af zult zwerven.

3. Hoe zwaarder kruis, hoe schoner kroon
en heerlijkheid na t lijden.
Op moeilijk arbeid t heerlijkst loon,
van t kruis stijgt u ten hemeltroon.
Op schreien volgt verblijden.

4. Welaan mijn ziel, het ga zo t wil,
laat Vader voor u zorgen.
Wat baat u onwil en bedil?
Uw hulp spoedt aan, ach wacht, wees stil,
haast daagt de blijde morgen!


Terug naar het liederenoverzicht