Lied 59: Door druk en kruis

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie: Pierre Daniel Hurt
Zetting: Henk C. de Gelder

1. Door druk en kruis
moet ik naar huis.
Och, doe het mij geloven!
Door tegenspoed
krijg 'k goede moed,
dat brengt mijn harte boven.

2. Mijn vreê slechts is
vergiffenis
van alle mijne zonden.
Mijn schulden zijn,
o Jesu mijn,
op 't kruis tesaâm gebonden.

3. Uw kruis, o Heer',
zij meer en meer
mijn leven en mijn sterven!
Dat Jezus' bloed
mijn ziele voedt;
die gunst ik mocht verwerven!

4. Zie op mij neer,
o Hemelheer,
gekruiste Wonderkoning!
Geslachte Lam
Uw liefde nam
mij in Uws Vaders woning.

5. Laat mij het pad
ter hemelstad
bemoedigd voorwaarts lopen.
Uw stok en staf
vertroosting gaf
en doet mij meerder hopen.

6. Die hoop, o God,
in 't droevigst lot
houdt mijne ziele boven.
Schoon 't al verga,
Heer', Uw genâ
doet mij U eeuwig loven


Terug naar het liederenoverzicht