Lied 77: Bede

Tekst: N.H. Beversluis
Melodie: Hernhutters 18e eeuw
Zetting: Arie Kortleven

1. Als de golven zich verheffen,
bruisend tegen t scheepje slaan,
doe dan Heere mij beseffen
dat k alleen met U kan staan.

2. Wil mij eigen kracht benemen,
die U van Uw eer berooft;
wil van eigen wil vervrmen,
die Uw heerschappij verdooft.

3. Laat Uw liefde mij genezen;
sta uit vrije gunst mij bij.
k Heb dan voor geen kwaad te vrezen,
als ik U heb aan mijn zij.

4. Ach, leer mij Uw wet beminnen;
stuur mijn gangen, richt mijn pad.
Dan kom k eens de haven binnen
die leidt tot de eeuwge stad.


Terug naar het liederenoverzicht