Lied 86: Elia's God

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie en zetting: Dick Sanderman

1. Elias God, Die wondren doet,
en Isral, Zijn volk, behoedt
en draagt op Zijne vlerken.
Die hoge woont en lage ziet
op t geen in eigen oog is niet,
en wacht op s Heeren werken.

2. Elias God leeft nog omhoog!
Ofschoon benen ook voor het oog,
dat God alleen verwachten blijft,
ook als er geen lichtstraal is,
ja, zelfs in dikke duisternis,
in d aller zwaarste nachten.

3. Elias God droogt de Jordaan,
opdat z er droog door henengaan,
Zijn wonderen aanschouwen.
Hij maakt het bitter water zoet
en spijst Zijn volk in overvloed,
die vast op Hem betrouwen.

4. Hij voedt hen in de hongersnood
met hemelspijs en wonderbrood
en drenkt hen uit Zijn beken!
Of voedt hen met een wondermeel
en olie, met een rijklijk deel
in s vijands dorre streken.

5. Niets is die God te wonderlijk;
in al Zijn doen en laten rijk
van wijsheid en van machte;
van liefd en medelijdendheid,
van innige barmhartigheid,
en sterk in al Zijn krachten.


Terug naar het liederenoverzicht