Lied 107: Op weg naar Golgotha

Tekst: W. Droogers
Melodie: Christian Friedrich Witt
Zetting: Gerben Budding

1. De Verlosser gaat naar t kruis
om de zondestraf te dragen.
Geselslagen
hebben als Zijn rug geploegd,
die nu onder t kruishout zwoegt.

2. Vrouwen uit Jeruzalem
zien dit en doen niets dan wenen,
gaan zo henen.
Ween nu over Mij toch niet,
daar t aan t groene hout geschiedt!

3. Hoe zal t dan met t dorre gaan!
Ge moet anders leren treuren!
Zal t gebeuren
voor uzelf en voor uw kind,
dat ge ook vergeving vindt.

4. t Lijkt, of Hij niet verder kan.
Golgotha met Hij bereiken,
niet bezwijken!
Een soldaat grijp Simon aan,
dwingt zo achter Hem te gaan.

5. De Verlosser kmt aan t kruis!
Voor Zijn schapen zal Hij geven
zelfs Zijn leven.
Geef, dat t ook mijn harte raakt,
dat Uw lijden zalig maakt!


Terug naar het liederenoverzicht