Lied 121: In Uw heerlijkheid gezeten

Tekst: L.G.C.Ledeboer
Melodie: Italië 16e eeuw
Zetting: Arie Kortleven

1. Boven, boven moet ik wezen,
niet beneden onder t stof;
daar mijn Jezus is verrezen,
moet ik zijn in t hemelhof.

2. Blinkt de hemel in uw ogen,
is des hemels schat in t hart,
laat ons t blijvend goed verhogen
en de wereld zijn ons smart.

3. Laat Uw oog op mij geslagen
zijn van Uwe hemeltroon;
laat mij van Uw lof gewagen,
Jezus Christus, Godes Zoon.

4. In Uw heerlijkheid gezeten,
zie op ons van boven ner,
laat ons niet dan van U weten,
eeuwig heerlijk Opperheer!


Terug naar het liederenoverzicht