Lied 124: Door 's Heeren Geest

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie: Felix Mendelssohn Bartholdy
Zetting: Boudewijn Zwart

1. Door s Heeren Geest zal het alleen geschieden,
niet door s mans wil, noch krachten of geweld.
Op s Heeren Woord moet al het eigen vlieden,
wanneer Zijn arm de boze nedervelt.

2. Gods Geest alleen moet all in allen werken
en t smeekgebed zijn tot de hemeltroon.
En als wij t spoor van Godes wil bemerken,
dan volgen wij de Vader, Geest en Zoon.

3. Geen eigen kracht of eigenwillig lopen
behaagt de Heer; Die Zijne schapen leidt
waarheen Hij wil en op Zijn heil doet hopen;
Die schapen hoedt en Zijne lammren weidt.


Terug naar het liederenoverzicht