Lied 129: Nieuwjaarslied

Tekst: Willem Sluiter
Melodie en zetting: Gerben Budding

1. Laat d' ingang van dit nieuwe jaar
de uitgang zijn van oude zonden,
opdat mijn ziel eens rein en klaar
mag voor Uw aanschijn zijn bevonden.

2. Vernieuw een vaste geest in mij;
laat d' oude mens mij maar begeven
en gaan met 't oude jaar voorbij;
de nieuwe mens weer in mij leven.

3. Nieuw licht verleen mij in 't verstand
en in het hart een nieuwe wille;
mijn geest berust' in Uwe hand
en in Uw welbehagen stille.

4. Totdat ik 't eeuwig' nieuwe jaar
geheel en al vernieuwd beleve,
waar nimmer moeite, rouw, gevaar,
of nieuw verdriet weer aan mij kleve.


Terug naar het liederenoverzicht